Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                „DBAJMY O ŚRODOWISKO – TO TAKIE PROSTE”

W mijającym roku szkolnym 2008/2009 uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach brali udział w Akcji „Tesco dla szkół i dla środowiska 2009”. W ramach, której uczestniczyli w Konkursie„Dbajmy o środowisko – to takie proste!”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów. W I etapie Konkursu – Etapie Wojewódzkim – nasza szkoła zajęła II miejsce, a jako nagrodę otrzymaliśmy aparat cyfrowy.

Zgodnie z celami konkursu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy działania,
w których propagowaliśmy wiedzę o lesie, właściwe zachowanie w nim oraz kształtowaliśmy wrażliwość na przyrodę i szacunek do lasu, podjęliśmy się segregacji śmieci i zbiórki zużytych baterii, przygotowaliśmy ulotkę propagującą oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody, wskazywaliśmy pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko, planowaliśmy i podejmowaliśmy działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu, dokonaliśmy oceny swego postępowania wobec lokalnego środowiska.

Opracowany projekt „STOIMY PO ZIELONEJ STRONIE” realizowany był przez 42 uczniów klas IV – VI miał na celu przede wszystkim zainicjowanie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, prowadzących do kształtowania świadomości i wrażliwości ekologicznej uczniów, rozbudzenie zainteresowania ekologią i działaniami z nią związanymi, poszerzenie wiadomości na temat własnego regionu i jego stanu.

            Celem projektu było także uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, budzenie szacunku do pracy własnej i innych ludzi, podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, kształtowanie proekologicznych postaw uczniów, uświadamianie faktu, że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko, rozwijanie różnorodnych zdolności uczniów poprzez ich aktywny udział w działaniach, kształtowanie związku emocjonalnego ucznia z przyrodą i na tej podstawie uświadamianie zagrożeń, jakie niesie niszczenie przyrody przez ludzi, zdobywanie wiedzy ekologicznej atrakcyjnymi metodami angażującymi emocje uczniów.

Renata Boduch

wstecz